Ceny energii elektrycznej w 2019 roku

29 czerwca 2019r. weszła w życie znowelizowana Ustawa, której celem jest ustalenie cen prądu w 2019r. Na niniejszej stronie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące tych zmian i wskazówki jak postępować aby skorzystać z możliwości obniżenia cen bez konieczności zapoznania się ze skomplikowanymi aktami prawnymi.

Ustawa przewiduje różne sposoby postępowania dla różnych grup Klientów. Poniższe proste pytania pozwolą określić do której grupy Państwo należą i jakie działania w związku z tym są konieczne.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210.).

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Odpowiedz na poniższe pytania

Poniższe proste pytania pozwolą określić do której grupy Państwo należą i jakie działania w związku z tym są konieczne.

Pytanie 1

Kto jest Twoim sprzedawcą energii elektrycznej?

Informacje przydatne dla Państwa

Wszystkie czynności wykona za Państwa Orange Energia. Jeżeli Państwa obecne ceny są na poziomie:

 • wyższym od tych z 30 czerwca 2018 roku to przywrócimy je do tego poziomu i skorygujemy faktury, które wystawiliśmy w 2019 roku.
 • takim samym lub niższym od cen z 30 czerwca 2018 roku to pozostaną one niezmienione w 2019 roku.

Powyższe zasady obowiązują zarówno obecnych jak i byłych Klientów Orange Energia (w 2019 roku).

Informacje przydatne dla Państwa

Wniosek o zwrot nadpłaty

Jeżeli Państwa obecne ceny są na poziomie:

 • takim samym lub niższym od cen z 30 czerwca 2018 r. to pozostaną one niezmienione w 2019 roku.
 • wyższym od tych z 30 czerwca 2018 roku to przywrócimy je do tego poziomu i skorygujemy faktury, które wystawiliśmy w 2019 roku.

W celu obniżenia cen za energię elektryczną niezbędne jest dostarczenie przez Państwa faktury lub jej kopii, obejmującej dzień 30.06.2018 roku.

WAŻNE!
Mają Państwo 14 DNI, OD OTRZYMANIA WEZWANIA OD ORANGE, NA DOSTARCZENIE KOPII FAKTURY, DUPLIKATU LUB ICH KOPII DO ORANGE – WAŻNA JEST DATA WPŁYWU DO ORANGE.
Prosimy na fakturze dodać dopisek „za zgodność z oryginałem” oraz podpis.

Czy mają Państwo fakturę:

NIE
Należy wystąpić do ówczesnego sprzedawcy o duplikat – sprzedawca jest zobowiązany wystawić taki duplikat w ciągu 7 dni.

TAK
Prosimy o przesłanie faktury:

 • korzystając z formularza kontaktowego po prawej stronie
 • na adres mailowy: faktura.ustawa.energia@orange.com w temacie wpisując „Faktura Ustawa”
 • pocztą na adres ul. Jagiellońska 34, Skierniewice 96 - 100 z dopiskiem „Faktura Ustawa”

Jeżeli nie dostarczą Państwo kopii faktury w przewidzianym terminie, będą Państwo rozliczani według obowiązującej nas umowy lub na podstawie cennika sprzedawcy z urzędu (w zależności od tego która cena jest niższa).

Powyższe zasady obowiązują zarówno obecnych jak i byłych Klientów Orange Energia (w 2019 roku).

Napisz do nas

PESEL

Wpisz poprawny PESEL.

Adres e-mail

Wpisz poprawny adres e-mail.

Adres ulica numer domu lub lokalu

Miasto oraz kod

Opłata miesięczna/handlowa - kwota za 1 miesiąc

Wpisz wysokość opłaty miesięcznej.

Pamiętaj, by kopia była poświadczona jako zgodna z oryginałem

Załącz fakturę.

Informacje przydatne dla Państwa

Jeśli Państwa obecna cena jest:

 • niższa lub równa w stosunku do podanej w rozporządzeniu, to stawka ta nie zmieni się do końca 2019 roku.
 • wyższa od podanej w rozporządzeniu, to obniżymy ją do poziomu podanego w rozporządzeniu.

Powyższe zasady obowiązują zarówno obecnych jak i byłych Klientów Orange Energia (w 2019 roku).

Informacje przydatne dla Państwa

Pierwsze półrocze:
Wszystkie czynności wykona za Państwa Orange Energia. Jeżeli Państwa obecne ceny są na poziomie:

 • wyższym od tych z 30 czerwca 2018 roku to przywrócimy je do tego poziomu i skorygujemy faktury, które wystawiliśmy w 2019 roku.
 • takim samym lub niższym od cen z 30 czerwca 2018 roku to pozostaną one niezmienione w 2019 roku.

Powyższe zasady obowiązują zarówno obecnych jak i byłych Klientów Orange Energia (w 2019 roku).

Drugie półrocze:
Czy należą Państwo do grupy podmiotów uprawnionych na podstawie ustawy o cenach energii: Odbiorcami uprawnionymi są:
• mikro przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców)
• Szpitale
• podmioty publiczne (np. samorządy, jednostki gminne, itd.)

TAK
Ceny pozostaną niezmienione przez cały 2019 rok.

WAŻNE!
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest dostarczenie do Orange do dnia 13.08.2019 roku Oświadczenia stanowiącego załącznik do Ustawy.
Zgodnie z Ustawą, obowiązek dostarczenia Oświadczenia do sprzedawcy spoczywa bezpośrednio na Kliencie – sprzedawca energii nie jest zobligowany do wezwania Klienta do takiego działania.

NIE
Ceny będą wynikały z łączącej nas umowy. Przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o pomoc de minimis.

Informacje przydatne dla Państwa

Wniosek o zwrot nadpłaty

Jeżeli Państwa obecne ceny są na poziomie:

 • takim samym lub niższym od cen z 30 czerwca 2018 r. to pozostaną one niezmienione w 2019 roku.
 • wyższym od tych z 30 czerwca 2018 roku to przywrócimy je do tego poziomu i skorygujemy faktury, które wystawiliśmy w 2019 roku.

W celu obniżenia cen za energię elektryczną niezbędne jest dostarczenie przez Państwa faktury lub jej kopii, obejmującej dzień 30.06.2018 roku.

Pierwsze półrocze:

WAŻNE!
Mają Państwo 14 DNI, OD OTRZYMANIA WEZWANIA OD ORANGE, NA DOSTARCZENIE KOPII FAKTURY, DUPLIKATU LUB ICH KOPII DO ORANGE – WAŻNA JEST DATA WPŁYWU DO ORANGE.
Prosimy na fakturze dodać dopisek „za zgodność z oryginałem” oraz podpis.

Czy mają Państwo fakturę:

NIE
Należy wystąpić do ówczesnego sprzedawcy o duplikat – sprzedawca jest zobowiązany wystawić taki duplikat w ciągu 7 dni.

TAK
Prosimy o przesłanie faktury lub jej duplikatu:

 • korzystając z formularza kontaktowego po prawej stronie
 • na adres mailowy: faktura.ustawa.energia@orange.com w temacie wpisując „Faktura Ustawa”
 • pocztą na adres ul. Jagiellońska 34, Skierniewice 96 - 100 z dopiskiem „Faktura Ustawa”

Powyższe zasady obowiązują zarówno obecnych jak i byłych Klientów Orange Energia (w 2019 roku).

Drugie półrocze:
Czy należą Państwo do grupy podmiotów uprawnionych na podstawie ustawy o cenach energii: Odbiorcami uprawnionymi są:
• mikro przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców)
• Szpitale
• podmioty publiczne (np. samorządy, jednostki gminne, itd.)

TAK
Ceny pozostaną niezmienione przez cały 2019 rok.

WAŻNE!
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest dostarczenie do Orange do dnia 13.08.2019 roku Oświadczenia stanowiącego załącznik do Ustawy.
Zgodnie z Ustawą, obowiązek dostarczenia Oświadczenia do sprzedawcy spoczywa bezpośrednio na Kliencie – sprzedawca energii nie jest zobligowany do wezwania Klienta do takiego działania.

NIE
Ceny będą wynikały z łączącej nas umowy. Przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o pomoc de minimis.

Napisz do nas

Nazwa

PESEL/NIP

Wpisz poprawny PESEL lub NIP.

Adres ulica numer domu lub lokalu

Miasto oraz kod

Telefon

Adres e-mail

Wpisz poprawny adres e-mail.

Opłata miesięczna/handlowa - kwota za 1 miesiąc

Wpisz wysokość opłaty miesięcznej.

Pamiętaj, by kopia była poświadczona jako zgodna z oryginałem

Załącz fakturę.

Informacje przydatne dla Państwa

Pierwsze półrocze:

W takiej sytuacji zgodnie z przepisami prawa będą Państwo rozliczani według stawki z rozporządzenia.
Jeśli Państwa obecna cena jest:

 • niższa lub równa w stosunku do podanej w rozporządzeniu, to stawka ta nie zmieni się do końca 2019 roku.
 • wyższa od podanej w rozporządzeniu to obniżymy ją do poziomu podanego w rozporządzeniu.

Powyższe zasady obowiązują zarówno obecnych jak i byłych Klientów Orange Polska (w 2019 roku).

Drugie półrocze:
Czy należą Państwo do grupy podmiotów uprawnionych na podstawie ustawy o cenach energii: Odbiorcami uprawnionymi są:
• mikro przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców)
• Szpitale
• podmioty publiczne (np. samorządy, jednostki gminne, itd.)

TAK
Ceny pozostaną niezmienione przez cały 2019 rok.

WAŻNE!
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest dostarczenie do Orange do dnia 13.08.2019 roku Oświadczenia stanowiącego załącznik do Ustawy.
Zgodnie z Ustawą, obowiązek dostarczenia Oświadczenia do sprzedawcy spoczywa bezpośrednio na Kliencie – sprzedawca energii nie jest zobligowany do wezwania Klienta do takiego działania.

NIE
Ceny będą wynikały z łączącej nas umowy. Przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o pomoc de minimis.

Informacje przydatne dla Państwa

Wszystkie czynności wykona za Państwa Orange Polska. Jeżeli Państwa obecne ceny są na poziomie:

 • wyższym od tych z 30 czerwca 2018 to przywrócimy je do tego poziomu i skorygujemy faktury, które wystawiliśmy w 2019 roku.
 • takim samym lub niższym od cen z 30 czerwca 2018 roku to pozostaną one niezmienione w 2019 roku.

Powyższe zasady obowiązują zarówno obecnych jak i byłych Klientów Orange Polska (w 2019 roku).

Informacje przydatne dla Państwa

Wniosek o zwrot nadpłaty

Jeżeli Państwa obecne ceny są na poziomie:

 • takim samym lub niższym od cen z 30 czerwca 2018 r. to pozostaną one niezmienione w 2019 roku.
 • wyższym od tych z 30 czerwca 2018 roku to przywrócimy je do tego poziomu i skorygujemy faktury, które wystawiliśmy w 2019 roku.

Jeżeli w celu obniżenia cen za energię elektryczną niezbędne jest dostarczenie przez Państwa kopii faktury, obejmującej dzień 30.06.2018 roku. obecne ceny są na poziomie:

WAŻNE!
Mają Państwo 14 DNI, OD OTRZYMANIA WEZWANIA OD ORANGE, NA DOSTARCZENIE KOPII FAKTURY, DUPLIKATU LUB ICH KOPII DO ORANGE – WAŻNA JEST DATA WPŁYWU DO ORANGE.
Prosimy na fakturze dodać dopisek „za zgodność z oryginałem” oraz podpis.

Czy mają Państwo fakturę:

NIE
Należy wystąpić do ówczesnego sprzedawcy o duplikat – sprzedawca jest zobowiązany wystawić taki duplikat w ciągu 7 dni.

TAK
Prosimy o przesłanie faktury:

 • korzystając z formularza kontaktowego po prawej stronie
 • na adres mailowy: faktura.ustawa.energia@orange.com w temacie wpisując „Faktura Ustawa”
 • pocztą na adres ul. Jagiellońska 34, Skierniewice 96 - 100 z dopiskiem „Faktura Ustawa”

Jeżeli nie dostarczą Państwo kopii faktury w przewidzianym terminie, będą Państwo rozliczani według obowiązującej nas umowy lub na podstawie cennika sprzedawcy z urzędu (w zależności od tego która cena jest niższa).

Powyższe zasady obowiązują zarówno obecnych jak i byłych Klientów Orange Energia (w 2019 roku).

Napisz do nas

PESEL

Wpisz poprawny PESEL.

Adres e-mail

Wpisz poprawny adres e-mail.

Adres ulica numer domu lub lokalu

Miasto oraz kod

Opłata miesięczna/handlowa - kwota za 1 miesiąc

Wpisz wysokość opłaty miesięcznej.

Pamiętaj, by kopia była poświadczona jako zgodna z oryginałem

Załącz fakturę.

Informacje przydatne dla Państwa

Jeśli Państwa obecna cena jest:

 • niższa lub równa w stosunku do podanej w rozporządzeniu, to stawka ta nie zmieni się do końca 2019 roku.
 • wyższa od podanej w rozporządzeniu, to obniżymy ją do poziomu podanego w rozporządzeniu.

Powyższe zasady obowiązują zarówno obecnych jak i byłych Klientów Orange Energia (w 2019 roku).

Informacje przydatne dla Państwa

Pierwsze półrocze:
Wszystkie czynności wykona za Państwa Orange Energia. Jeżeli Państwa obecne ceny są na poziomie:

 • wyższym od tych z 30 czerwca 2018 roku to przywrócimy je do tego poziomu i skorygujemy faktury, które wystawiliśmy w 2019 roku.
 • takim samym lub niższym od cen z 30 czerwca 2018 roku to pozostaną one niezmienione w 2019 roku.

Powyższe zasady obowiązują zarówno obecnych jak i byłych Klientów Orange Energia (w 2019 roku).

Drugie półrocze:
Czy należą Państwo do grupy podmiotów uprawnionych na podstawie ustawy o cenach energii: Odbiorcami uprawnionymi są:
• mikro przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców)
• Szpitale
• podmioty publiczne (np. samorządy, jednostki gminne, itd.)

TAK
Ceny na poziomie z czerwca 2018 roku będą obowiązywać przez cały 2019 rok.

WAŻNE!
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest dostarczenie do Orange do dnia 13.08.2019 roku Oświadczenia stanowiącego załącznik do Ustawy. Zgodnie z Ustawą, obowiązek dostarczenia Oświadczenia do sprzedawcy spoczywa bezpośrednio na Kliencie – sprzedawca energii nie jest zobligowany do wezwania Klienta do takiego działania.

NIE
Ceny będą wynikały z łączącej nas umowy. Przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o pomoc de minimis.

Informacje przydatne dla Państwa

Wniosek o zwrot nadpłaty

Jeżeli Państwa obecne ceny są na poziomie:

 • takim samym lub niższym od cen z 30 czerwca 2018 r. to pozostaną one niezmienione w 2019 roku.
 • wyższym od tych z 30 czerwca 2018 roku to przywrócimy je do tego poziomu i skorygujemy faktury, które wystawiliśmy w 2019 roku.

Pierwsze półrocze:
W celu obniżenia cen za energię elektryczną niezbędne jest dostarczenie przez Państwa faktury lub jej duplikatu, obejmującej dzień 30.06.2018 roku

WAŻNE!
Mają Państwo 14 DNI, OD OTRZYMANIA WEZWANIA OD ORANGE, NA DOSTARCZENIE KOPII FAKTURY, DUPLIKATU LUB ICH KOPII DO ORANGE – WAŻNA JEST DATA WPŁYWU DO ORANGE.
Prosimy na fakturze dodać dopisek „za zgodność z oryginałem” oraz podpis.

Czy mają Państwo fakturę:

NIE
Należy wystąpić do ówczesnego sprzedawcy o duplikat – sprzedawca jest zobowiązany wystawić taki duplikat w ciągu 7 dni.

TAK
Prosimy o przesłanie faktury lub jej duplikatu:

 • korzystając z formularza kontaktowego po prawej stronie
 • na adres mailowy: faktura.ustawa.energia@orange.com w temacie wpisując „Faktura Ustawa”
 • pocztą na adres ul. Jagiellońska 34, Skierniewice 96 - 100 z dopiskiem „Faktura Ustawa”

Powyższe zasady obowiązują zarówno obecnych jak i byłych Klientów Orange Energia (w 2019 roku).

Drugie półrocze:
Czy należą Państwo do grupy podmiotów uprawnionych na podstawie ustawy o cenach energii: Odbiorcami uprawnionymi są:
• mikro przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców)
• Szpitale
• podmioty publiczne (np. samorządy, jednostki gminne, itd.)

TAK
Ceny pozostaną niezmienione przez cały 2019 rok.

WAŻNE!
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest dostarczenie do Orange do dnia 13.08.2019 roku Oświadczenia stanowiącego załącznik do Ustawy. Zgodnie z Ustawą, obowiązek dostarczenia Oświadczenia do sprzedawcy spoczywa bezpośrednio na Kliencie – sprzedawca energii nie jest zobligowany do wezwania Klienta do takiego działania.

NIE
Ceny będą wynikały z łączącej nas umowy. Przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o pomoc de minimis.

Napisz do nas

Nazwa

PESEL/NIP

Wpisz poprawny PESEL lub NIP.

Adres ulica numer domu lub lokalu

Miasto oraz kod

Telefon

Adres e-mail

Wpisz poprawny adres e-mail.

Opłata miesięczna/handlowa - kwota za 1 miesiąc

Wpisz wysokość opłaty miesięcznej.

Pamiętaj, by kopia była poświadczona jako zgodna z oryginałem

Załącz fakturę.

Informacje przydatne dla Państwa

Pierwsze półrocze:
Wszystkie czynności wykona za Państwa Orange Energia. Jeżeli Państwa obecne ceny są na poziomie:

 • niższa lub równa w stosunku do podanej w rozporządzeniu, to stawka ta nie zmieni się do końca 2019 roku.
 • wyższa od podanej w rozporządzeniu to obniżymy ją do poziomu podanego w rozporządzeniu.

Powyższe zasady obowiązują zarówno obecnych jak i byłych Klientów Orange Polska (w 2019 roku).

Drugie półrocze:
Czy należą Państwo do grupy podmiotów uprawnionych na podstawie ustawy o cenach energii: Odbiorcami uprawnionymi są:
• mikro przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców)
• Szpitale
• podmioty publiczne (np. samorządy, jednostki gminne, itd.)

TAK
Ceny na poziomie z czerwca 2018 roku będą obowiązywać przez cały 2019 rok.

WAŻNE!
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest dostarczenie do Orange do dnia 13.08.2019 roku Oświadczenia stanowiącego załącznik do Ustawy. Zgodnie z Ustawą, obowiązek dostarczenia Oświadczenia do sprzedawcy spoczywa bezpośrednio na Kliencie – sprzedawca energii nie jest zobligowany do wezwania Klienta do takiego działania.

NIE
Ceny będą wynikały z łączącej nas umowy. Przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o pomoc de minimis.